E-mail

medialka@medialka.tv

riaditeľ
obornik@medialka.tv

programová riaditeľka
kutnikova@medialka.tv

Sociálne siete

Na valnom zhromaždení v stredu 3. marca 2015 zasadli členovia Televízie Mediálka, aby prerokovali súčasné a nové programy vo vysielaní, priniesli originálne postrehy a zvolili si novú programovú riaditeľku. Andrea Čajová sa rozhodla podať demisiu, v Televízie Mediálka však naďalej zostáva a bude sa venovať vlastným projektom, napríklad fungujúcej relácii Viac ako študent, ktorú tvorí spoločne s Natáliou Petkáčovou. „Možno by sa malo na poste programového riaditeľa striedať viacero ľudí. Niekedy nie je dobré nechávať riadenie v rukách jedného človeka. Je to zodpovedná a náročná práca“, spomenula Andrea. Záverečným ocenením bol pre ňu potlesk a poďakovanie členmi študentskej televízie a jej riaditeľom. „Nesmierne si vážim Andreinu prácu, jej empatiu, povahu, chcenie pomáhať, férovosť a zmysel pre tímovú prácu. Andrea je osobnosť, vďaka ktorej sa podarilo vyprofilovať vysielacie časti ako študentský formát so srdcom. Vďaka nej sa slogan Vyrobené s láskou stal každodennou súčasťou našej práce“, prezradil riaditeľ, Peter Oborník. Veronika Bozdošová bola jedinou navrhnutou kandidátkou, ktorá sa po diskusii s celým tímom a programovým riaditeľom rozhodla uchádzať o pozíciu. V krátkosti predstavila valnému zhromaždeniu vlastnú víziu zameranú na podporu kreativity a nápadov: „Budem otvorená novým myšlienkam a poteší ma, keď sa budete môcť v Televízii Mediálka realizovať“, zhodnotila Veronika tesne pred samotnou voľbou. Spolu 22 prítomných členov jednohlasne zvolilo Veroniku Bozdošovú do novej funkcie, čím sa od 3. marca 2015 stáva novou programovou riaditeľkou Televízie Mediálka. Prajeme jej veľa síl a šťastia.

 

Tím Televízie Mediálka

 

Televízia Mediálka je prvou internetovou študentskou televíziou na Slovensku. Vznikla a doteraz sídli v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove. Hlavnými personálnymi piliermi televízie sú študenti študijného programu masmediálne štúdia. Okrem nich má každý iný študent možnosť byť súčasťou tímu Televízie Mediálka a pridať tak svoje meno hneď za meno Dany Strculovej z TV JOJ, alebo Viktórie Doričovej z TV Markiza, či k mnohým ďalším známym tváram slovenského mediálneho prostredia.

Televízia Mediálka prešla od svojho vzniku v roku 2007 rôznymi zmenami. Medzi tie najzásadnejšie patrí jednoznačne príchod nového generálneho riaditeľa Mgr. Petra Oborníka, PhD., ktorý sa v súčasnosti, vďaka svojím skúsenostiam v oblasti médií a marketingu, stará o celkový chod Televízie Mediálka, o usmerňovanie a kvalitatívny rast členov, ako aj o nadväzovanie spolupráce s externými jednotkami, no zabezpečuje aj všetky ostatné formálne záležitosti fungovania Televízie Mediálka a jej projektov.

 NOVÁ TVÁR TELEVÍZIE MEDIÁLKA

Ďalšou výraznou zmenou je celkový rebranding Televízie Mediálka spojený so vznikom novej web stránky www.medialka.tv so samostatným blogom. Televíziu v súčasnosti reprezentuje červeno-biela farebná kombinácia so sloganom „Viac ako televízia“, ktorý bol inšpirovaný sloganom Prešovskej univerzity „Viac ako vzdelanie“. Za finálnou verziou stojí Vlado Palša, ktorý dvojfarebným „bublinovým“ logom vystihol inováciu, odhodlanie, cieľavedomosť a kreativitu, ako základné atribúty modernej študentskej televízie.

V momente vzniku novej web stránky sa začala fáza budovania internetového povedomia televízie. Zriadením Facebookovej stránky, blogu a webovej stránky začala Televízia Mediálka fázu budovania povedomia na internete. Stránka televízie na Facebooku v súčasnosti dosahuje fanúšikovskú základňu s viac ako tisíc aktívnymi odoberateľmi rôzneho autorského obsahu televízie. Najdôležitejším zdrojom pre divákov Televízie Mediálka je naďalej video-banka https://www.youtube.com/TVMedialka, kde televízia pravidelne zverejňuje svoj video obsah.

BLOG

Po vzniku novej webovej stránky dala Televízia Mediálka pomocou blogu tvmedialka.blogspot.sk priestor všetkým aktívnym blogerom. Blog televízie, ako dcérske médium, ponúka svoj priestor nielen členom televízie, ale prakticky všetkým, ktorí preukážu dostatočnú vôľu, chuť a schopnosť písať články rôzneho druhu. Už dnes je možné nájsť na blogu televízie rôzny žurnalistický obsah, od reportáži z akcií v okolí Prešova, cez krátke reporty a fotoblogy o kultúrnych podujatiach, až po recenzie.

TELEVÍZNY OBSAH

Tradičným a nosným obsahom televízie sú správy a reportáže, ktoré sú vysielané pravidelne počas semestra. Tento program je charakterizujúci a podieľa sa na ňom množstvo talentovaných ľudí, ktorí zastrešujú prácu s kamerou, redaktorské výstupy a prípravu textov, následnú postprodukciu a distribúciu obsahu i kontrolu pred vydaním. Dôležitým človekom, ktorý usmerňuje prácu redaktorov, kameramanov, či selekciu najdôležitejších tém je programová riaditeľka Televízie Mediálka Andrea Čajová, ktorá si dôveru na tohtoročnom valnom zhromaždení televízie získala opäť a jednohlasne.

Okrem spravodajských produktov sa televízia sústredí aj na iné televízne obsahy s ohľadom na cieľový segment mladých ľudí, prevažne študentov. Televízia ponúka svojim divákom reláciu Viac ako študent, kde pravidelne predstavuje zaujímavých ľudí, alebo najnovší produkt televízie TV Magazín, ktorý je akýmsi kompilátom dôležitých tém týždňa.

TELEVÍZNE ZÁKULISIE

Všetky úspechy televízie celý tím tešia a motivujú k ďalším inováciam a možnostiam zlepšovania sa. Televízia Mediálka pripravuje niekoľko noviniek, ktoré obsahovo, ale aj technologický spríjemnia nielen divácky zážitok, ale uľahčia aj prácu celého kolektívu televízie.

Aj práve v tomto čase netrpezlivo pracujeme na vybudovaní moderného štúdia Televízie Mediálka s live streamingom obsahu. Obsah televízie tak bude aktuálnejší a technologicky pokročilejší, rovnajúci sa obsahu moderných televízií vo svete.

Inou dôležitou novinkou je aj vznik marketingového a PR oddelenia v Televízii Mediálka. Toto oddelenie má priniesť uľahčenie spolupráce s osobami mimo televízie v medziach reklamy, PR a corporate identity v podobe reklamných predmetov, charakterizujúcich vizuál a poslanie televízie.

Posledným, nie menej dôležitým prvkom vývoja televízie je napojenie obsahu na externých prijímateľov. Obsah sa tak nešíri len v rámci samotnej televízie, ale aj cez iné média v regióne. Televízia Mediálka sa dohodla na aktívnej spolupráci s portálom www.pis.sk a s miestnou televíziou TV7.

Televízia Mediálka sa bude aj naďalej dravo, ale s láskou, usilovať o skvalitnenie obsahovej, aj formálnej stránky všetkých aspektov televízie, aby tak vytvorila excelentne fungujúci komplex informácií a zábavy.

PR článok
P. Kušnír

 

Televízia Mediálka
viac ako televízia