E-mail

medialka@medialka.tv

riaditeľ
obornik@medialka.tv

programová riaditeľka
kutnikova@medialka.tv

Telefón

riaditeľ
0948 555 158

sekretariát ISMaKŠ
051 - 7570 842

Sociálne siete

Televízia Mediálka, prvá internetová študentská televízia na Slovensku, vznikla na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2007.

Vo vysielaní Mediálky sa tvorivo realizujú predovšetkým študenti a študentky študijného programu mediálne štúdiá. Viacero z tých, ktorí/é sa podieľali na jej tvorbe, dnes úspešne pracuje v spravodajstve slovenských televízií (napríklad Dana Strculová v TV JOJ, Vladimír Tomek v TA3 či Viktória Doričová v TV Markíza).

Televízia Mediálka má v súčasnosti 15 členov. Jej vedenie v súčasnosti zastrešuje riaditeľ, Mgr. Peter Oborník, PhD. Okrem manažmentu a marketingu TV Mediálka sa riaditeľ venuje projektovým stratégiám, v prípade akéhokoľvek problému rieši krízové situácie, organizuje valné zhromaždenia, nadväzuje spolupráce a stará sa o všetky formálne a administratívne náležitosti televízie. Program vytvárajú študenti, ktorí si navrhujú vlastné relácie, príspevky a zverejňujú ich prostredníctvom blogu a sociálnych sietí. Členovia TV Mediálka majú právo zúčastniť sa valného zhromaždenia. Ostatné sa konalo 4. 10. 2016. Demokratickým hlasovaním si členovia zvolili ako programovú riaditeľku Leu Kútnikovú. Jej úlohou je dozerať na kvalitu a kvantitu vysielania, organizovať, motivovať redaktorov a kameramanov, ale aj vytvárať reportáže, správy, relácie a pod.

S odkazom na materskú Prešovskú univerzitu sa naším sloganom stalo: TV Mediálka - viac ako televízia. Chceme ním demonštrovať, že sme študentská televízia, pôsobiaca na Prešovskej univerzite, teda naším primárnym zámerom je informovať študentov, akademickú obec, ako aj širokú verejnosť. Cieľovým segmentom sú najmä mladí ľudia od 18-35 rokov.

 

Televízia Mediálka
viac ako televízia

NAŠA ADRESA:

TV Mediálka
FF PU v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1
080 01  Prešov

miestnosť číslo 93