LPTCE

Táto akcia bola realizovaná v projekte Vybudovanie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

LPTCE 2

Tento event bol realizovaný v projekte Dovybavenie a rozšírenie  lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Event MED2 (media-education-disco) sa niesol v duchu vlastného podtitulu „Z osady do národnej rady“. V pondelok 27. apríla 2015 o 19-stej vo vysokoškolskom discobare DéjáVu sa študenti Prešovskej univerzity zoznámili s rómskou témou na Slovensku a to najmä prostredníctvom diskusie so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity, Petrom Pollákom. Súčasťou podujatia bola zaujímavá PechaKucha – krátka neformálna prezentácia projektov v Prešove a okolí, rovnako ako záznam súťažných relácií študentských médií, Fakulty smiechu Televízie Mediálka a Klubu bitkárov Rádia PaF, naživo. V rámci podujatia sa predstavia v zostrihu
krátkometrážne dokumentárne filmy Z Rudňan do Bronxu /2002/ a Z Bratislavy do Rudňan a ďalej /2014/ o troch rómskych aktivistoch v priemete viac než desiatich rokov. Jedným z aktivistov je aj hosť diskusie so študentmi, Peter Pollák. „V súčasnosti je potrebné spájať Rómov a nerómov najmä na východnom Slovensku. Po rôznych kauzách a medializovaných útokoch z jednej a druhej strany mám osobne pocit, že situácia sa vôbec nezlepšuje, preto je dôležité vzájomne komunikovať, spoznávať sa. Najmä mladí ľudia potrebujú vidieť pozitívne rómske vzory, nie len agresiu, vulgárnosť a neprispôsobivosť. Rovnako ako s Rómami je potrebné pracovať aj s nerómami. Často vidím prejavy rasizmu, narážky, posmešky, aj preto sme sa rozhodli zorganizovať MED2 na rómsku tému, aby ukázal pozitívne príklady“, uviedol Peter Oborník, riaditeľ Televízie Mediálka, ktorá je organizátorom akcie.

MED2.jpg