LPTCE

Táto akcia bola realizovaná v projekte Vybudovanie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

LPTCE 2

Tento event bol realizovaný v projekte Dovybavenie a rozšírenie  lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

MED – Media Education Disco je event Televízie Mediálka spájajúci zábavu s edukáciou. V DejaVu oproti Vysokoškolskému areálu sa počas semestra raz do mesiaca stretávame na zaujímavej tematicky ladenej diskusii spojenej so sprievodným programom. „Myšlienka MED prišla ako spontánny nápad, spočiatku sme chceli vytvoriť nejaký event, kde by sme sa stretli a zabavili, nakoniec sme si povedali, že zorganizovať veľkú párty nie je naším jednoznačným poslaním, preto sme chceli priniesť nadhodnotu formou edukácie. Prišiel nápad MED, ktorý sa osvedčil“, objasnil riaditeľ, Peter Oborník. Prvý event sa konal v stredu 25. marca 2015.

VIDEÁ Z NAŠICH MEDov NÁJDETE TU.

Naši partneri

                 

MED1.jpg
MED2.jpg